ابلاغ بخشنامه لزوم رعایت بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

ابلاغ بخشنامه لزوم رعایت بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۶۵۶ رویدادها
تعداد بازدید:۱۱۷۸
طی بخشنامه شماره ۱۱/۳۶۴۳۸ مورخ ۹۶/۲/۲۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لزوم رعایت بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور جهت اجرای دقیق ضوابط واگذاری، حق استفاده، تغییر بهره بردار و فروش اموال غیرمنقول دولتی ابلاغ گردید.

پیرو نامه شماره 50719/17557 مورخ 96/2/18 هیات محترم دولت در خصوص لزوم رعایت بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، بخشنامه شماره 11/36438 مورخ 96/2/25 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اجرای دقیق ضوابط واگذاری، حق استفاده، تغییر بهره بردار و فروش اموال غیرمنقول دولتی ابلاغ گردید.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۶

( ۳ )

نظر شما :