تماس با ما

تعداد بازدید:۸۷۴

 

آدرس: تفرش- ابتدای جاده تهران- دانشگاه تفرش- کد پستی: 79611-39518- دفتر امور حقوقی

 شماره تماس: 08636241422

پست الکترونیک: legal@tafreshu.ac.ir